Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych:

  • Od 6 do 17 lutego do godz. 12 – składanie wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, które uczęszczało do zerówki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka.
  • Od 20 lutego od godz. 9 do 3 marca do godz. 15 – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
  • Od 6 do 17 marca – weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.
  • 20 marca, godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 20 marca do 24 marca do godz. 15 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
  • 27 marca, godz. 12 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 28 marca – w terminie trzech dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może występuje do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja w terminie trzech dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie.  W terminie trzech dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w pisemnym uzasadnieniu. W terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor wydaje rozstrzygnięcie, na które można wnieść skargę do sądu administracyjnego.
Data dodania: 2022-03-12 23:05:13
Data edycji: 2023-02-02 20:36:55
Ilość wyświetleń: 551

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook