Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Harmonogram

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych:

  • Od 5 do 16 lutego do godz. 12:00 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.
  • Od 19 lutego od godz. 9:00 do 1 marca do godz. 15:00 – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Od 4 do 15 marca do godz. 8:00 – weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.
  • 18 marca godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 18 marca do 22 marca do godz. 15:00 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.

25 marca godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Data dodania: 2022-03-12 23:05:13
Data edycji: 2024-02-07 12:35:02
Ilość wyświetleń: 1418

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej