Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu połączeń telefonicznych jest Szkoła Podstawowa nr 3 Tomasza Morusa w Otwocku.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: kancelaria@jaworska-turla.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiej jakości współpracy. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:

- art.154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

- art.108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

- art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu połączeń telefonicznych w interesie publicznym;

- art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby dzwoniącej do tut. szkoły wyrażona poprzez kontynuację rozmowy).

  1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu połączeń telefonicznych obejmuje Państwa połączenie głosowe.
  2. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  3. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
  4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (połączeń głosowych) w przypadku monitoringu połączeń telefonicznych wynosi 30 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu połączeń telefonicznych zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Data dodania: 2022-09-27 19:47:18
Data edycji: 2022-09-27 20:19:02
Ilość wyświetleń: 402

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej