Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniżej publikujemy wykaz terminów dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w lipcu i sierpniu 2022 roku (tj. rok szkolny 2021/2022).

Terminy pracy i przerwy w oddziałach poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów placówek z Radami Rodziców.

Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów i wytycznych  dotyczących zagrożenia epidemicznego.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek bowiem przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem COVID-19.

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2022 r.

Zarządzenie Nr 28/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2021/2022.Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie
lipiec – sierpień 2022 rok.

 

Lp.

Placówka

Adres

Nr telefonu

Termin dyżuru

1.

Przedszkole nr 3

ul. Jodłowa 14

22 779-29-84

01-26.08.2022 r.

2.

Przedszkole nr 4

ul. Dwernickiego 1

22 779-32-73

01-26.08.2022 r.

3.

Przedszkole nr 6

ul. Kubusia Puchatka 28

22 779-41-23

01-26.08.2022 r.

4.

Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

22 779-37-12

01-26.08.2022 r.

5.

Przedszkole nr 12

ul. Batorego 34

22 779-51-01

01-29.07.2022 r.

6.

Przedszkole nr 15

ul. Majowa 44

22 779-40-78

01-29.07.2022 r.

7.

Przedszkole nr 16 „Grymuś”

ul. Karczewska 27A

22 779-54-11

01-26.08.2022 r.

8.

Przedszkole nr 17

ul. Czaplickiego 7

22 779-50-40

01-29.07.2022 r.

9.

Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka

ul. Komunardów 4

22 779-72-53

01-29.07.2022 r.

10.

Przedszkole nr 20

ul. Majowa 230

22 779-71-68

01-26.08.2022 r.

11.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta

ul. Karczewska 14/16

22 779-24-14

01-29.07.2022 r.

12.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej

ul. Poniatowskiego 47/49

22 779-32-32

01-29.07.2022 r.

13.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa

ul. Kościuszki 28

22 788-64-61

01-26.08.2022 r.

15.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza

ul. Żeromskiego 235

22 779-25-22

01-29.07.2022 r.

17.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego

ul. Andriollego 76

22 779-38-44

01-26.08.2022 r.


Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Otwock
lipiec – sierpień 2022 r.

 

Przedszkole / oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.

 

  1. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.
  2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.
  3. We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
  4. Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” w placówkach trwa od 4 do 15 kwietnia 2022 roku.
  5. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzice pobierają w placówce – karta powinna być ostemplowana.

 

 • Wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” rodzice składają w terminie określonym w harmonogramie zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2022 roku.

 

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00.
 2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 3. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie od 22 do 29 kwietnia 2022 roku, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W treści przelewu należy wpisać  „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym - imię i nazwisko dziecka”.
 4.  Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 5. Opłatę za świadczenia udzielane przez placówki poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w placówce.

 

Data dodania: 2022-02-22 13:06:36
Data edycji: 2022-02-22 13:41:07
Ilość wyświetleń: 666

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej