Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs plastyczny promujący akcję „SosNowe Pokolenie”

Konkurs plastyczny promujący akcję „SosNowe Pokolenie”

Prezydent Miasta Otwocka
ogłasza
konkurs plastyczny na plakat promujący akcję „SosNowe Pokolenie”

 

W ramach akcji „SosNowe Pokolenie” zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na plakat promujący tę akcję. Wykonajcie pracę, która zachęci Mieszkańców Otwocka do sadzenia w swoim otoczeniu nowych, młodych sosenek, które będą rosły razem z Wami. Niech w ogrodzie czy na osiedlu wyrośnie dzięki tej akcji nowa, piękna, zdrowa otwocka sosna, zamiast kolejnej, obcej naszemu krajobrazowi i klimatowi tui. Niech nowe sosny rosną tam, gdzie stare zostały wycięte.

Niech rośnie nowe, SosNowe Pokolenie! Do dzieła!

 

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży - uczniów i wychowanków otwockich placówek oświatowych, wychowawczych i pracy pozaszkolnej w trzech kategoriach wiekowych
(skończone lata):

I.
II.
III.
Dzieci w wieku do 10 lat;
Dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat;
Młodzież w wieku 16 – 20 lat.

2. Plakat powinien być wykonany w formacie od A3 (420 mm x 297 mm) do B2 (707 mm x 500 mm), techniką dowolną, z zastrzeżeniem, że prace nie powinny zawierać elementów trójwymiarowych.
3. Praca powinna być trwale opisana na odwrocie poprzez podanie:
- kategorii wiekowej: I, II lub III;
- imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika (skończone lata);
- adresu korespondencyjnego;
- numeru telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów;
- nazwy szkoły (lub przedszkola), do której uczęszcza dziecko.
4. Prace konkursowe będą wykonane własnoręcznie przez uczestników. Zastrzega się, że prace nie mogą zawierać grafiki będącej dziełem innych osób (np. pobranej z Internetu), z uwagi na prawa autorskie do tego rodzaju prac.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych prac w materiałach o charakterze promocyjnym i edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska oraz dodanie treści o charakterze edukacyjnym (np. na plakatach i banerach)
6.
Prace należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. do godz. 16:00 w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, budynek C, pokój nr 4.
7. Nagrody w konkursie będą przyznawane za trzy pierwsze miejsca – I, II i III – w każdej z kategorii wiekowych.
8. Za zajęcie miejsc I – III przyznane zostaną nagrody w postaci talonów do wykorzystania we wskazanych sklepach na terenie Otwocka.
9. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie w dniu 20 czerwca 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się w trakcie obchodów Święta Sosny w dniu
21 czerwca 2022 r. na terenie Urzędu Miasta Otwocka.

 

Regulamin: została dokonana zmiana regulaminu (plik do pobrania)

 

Data dodania: 2022-05-27 16:32:14
Data edycji: 2022-06-01 14:25:11
Ilość wyświetleń: 329

Konkursy

Najnowsze konkursy
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej